Syyskokous 2016

VPKLogoTurun Vapaaehtoinen Palokunta ry - Frivilliga Brandkåren i Åbo rf:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 28.11 kello 19 palokunnantalon juhlasalissa.

Kokouksessa käsitellään palokunnan säännöissä kirjatut asiat:

Syyskokouksessa

  1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,
  2. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
  3. valitaan kaksi ääntenlaskijaa,
  4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
  5. vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toiminta- ja taloussuunnitelma,
  6. valitaan joka kolmas vuosi palokunnan päällikkö kolmeksi kalenterivuodeksi,
  7. valitaan seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle,
  8. valitaan hallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi,
  9. valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kolme tilintarkastajaa ja kullekin varahenkilö, joista varsinaisista tilintarkastajista yhden ja hänen varahenkilönsä tulee olla KHT- tai HTM-tilintarkastaja,
  10. käsitellään mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Tervetuloa!

Asiasanat: