Seuraaminen sallittu!

f_logo_rgb-blue_58.png /TurunVPK  |   /TurunVPK:n talo |  /Turun VPK:n puhallinorkesteri

Turun VPK:n talossa Avoimet ovet ja Retromarkkinat 20.5. klo 11-15

Turun kaupunkikuvaan jo vuodesta 1892 saakka kuulunut Turun VPK:n talo on yksi kaupungin suosituimmista tapahtumataloista. Talo on myös arkkitehtonisesti merkittävä. Se edustaa rakentamisajalleen ominaista uusrenessanssityyliä ja on upea myös sisätiloiltaan porrasaulan kattomaalauksineen, juhlasalin alkuperäisine kristallikruunuineen, doorilaisine pylväineen ja satoine reliefikoristeineen.

Arkkitehti Karl Viktor Reinius piirsi talon Eskelinkadulle Turun kaupungilta lahjoituksena saadulle tontille sopimaan harmonisesti yhteen vastapäätä sijainneen Rouvasväen rukoushuoneen kanssa. Rukoushuonetta ei enää ole, mutta Turun VPK:n talo on säilynyt toimien edelleen alkuperäisessä tarkoituksessaan kaupunkilaisten juhla- ja kokoontumistalona.


Toimintakertomus 2017

Turun VPK:n toimintakertomus 2017Turun VPK:n toimintakertomus vuodelta 2017 on nyt luettavissa.

Vuoden 2017 aikana nähtiin muun muassa kolme pitkäkestoista ja laajaa komppanialähdön tulipaloa kolmen peräkkäisen päivän aikana sekä osallistuttiin Huntsmanin tulipalon sammutustöihin Porissa. Vuoden merkkitapahtumiksi nousivat VPK:n talon 125-vuotisjuhla sekä merkkivuoden ympärille nivoutuneet muut tapahtumat. 

Lataa toimintakertomus tästä [PDF, 2.2 Mb]


Liitto hakee ohjelmamestareita

Palo­kun­tien toi­min­ta­oh­jel­ma ja sen jalkauttamiseksi käynnistetty ”24365 Palo­kun­tam­me par­haak­si” -han­ke täh­tää­vät elin­voi­mai­sen, hou­kut­te­le­van ja laa­duk­kaan palo­kun­ta­toi­min­nan yllä­pi­toon ja ke­hit­tä­mi­seen. Palosuojelurahaston hallitus on 27.2. myöntänyt avustuksen SPEKin koordinoimalle hankkeelle, jonka avulla ohjelman toimenpidesuosituksia jalkautetaan palokuntiin neljän pelastusliiton alueella. LSPeL on yksi näistä.


Sopimushenkilöstön koulutuksen kehittäminen etenee Pelastusopistolla

Kevään 2018 kuluessa kehittämishankkeessa työstetään opetus- ja toteutussuunnitelmien lisäksi sopimushenkilöstön kurssimateriaaleja, Moodle-oppimisalustaa sekä kouluttajarekisteriä. Pelastusopisto alkaa myös julkaista sopimushenkilöstölle suunnattua sähköistä uutiskirjettä koulutusjärjestelmän etenemisestä. 

Lue lisää Pelastusopiston kotisivuilta - ja tilaa vaikka uutiskirje aiheen tiimoilta.

 


Sivut