Turun Vapaaehtoinen Palokunta on Suomen vanhin vapaaehtoinen palokunta sekä pohjoismaiden vanhin edelleen pelastustoimen tehtäviä suorittava vapaaehtoinen palokunta.

Palokunnan tarkoituksena on sammutus- ja pelastustoiminnan edistäminen, kehittäminen sekä järjestetyn palo- ja pelastusavun antaminen. Turun VPK toimii alueellisena sopimuspalokuntana Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Palokuntayhdistyksenä

Palokunta on rekisteröity yhdistys. Palokunnan toimintaa säätelevät palokunnan omat säännöt, johtosääntö osastotoimintaan sekä ylätasolla yhdistyslaki. Pelastuslaitoksen kanssa solmittu palokuntasopimus velvoittaa palokunnan vastaamaan sille annettuihin hälytyksiin tietyssä ajassa sekä tietyllä henkilöstömäärällä.

Palokunnan toiminnasta päättää sen yleinen kokous. Yleinen kokous valitsee hallituksen, joka vastaa yhdistyksen päivittäisten asioiden sekä toiminnan edistämisestä. Hallitus kokoontuu kerran kuussa, pl. heinäkuu.

Toiminta Turun VPK:ssa jakaantuu kuuteen osastoon. Palokuntaan kuuluvat hälytysosasto, nuoriso-osasto, naisosasto, järjestöosasto, veteraaniosasto ja puhallinorkesteri. Palokunnan jäsenmäärä vuoden 2020 lopussa oli 233 jäsentä.

Jäsenyys

Palokunnalla voi olla kolmenlaisena jäsenenä:

 • varsinainen jäsen,
 • kannatusjäsen tai
 • kunniajäsen.

VPK:n hallitus hyväksyy jäsenet kokouksessaan erillisestä hakemuksesta. Mikäli haluat palokunnan jäseneksi, ota yhteyttä haluamasi osaston johtajaan tai palokunnan toimistoon.

Kunniajäsenet

VPK:n kunniajäseniä ovat

 • Anja Vuorinen, 
 • Bengt-Johan Lindroos,
 • Erkki Härkönen,
 • Kai Olenius,
 • Aimo Tiainen, 
 • Marjatta Leino,
 • Kalevi Samuelsson, sekä
 • Kari Viljanen.

Kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin vuonna 2020 Kari Suominen.